التماس تفکر!هه

 

زنان را محبت زیاد و توجه بسیار سبب نافرمانی و
خیال پردازی میشود..۱

وظیفه ی زن تنها به دنیا آوردن فرزندان پرورش آن
ها و انجام امور خانه داری است..
نباید به ایشان اجازه دخالت در امور دیگر راداد۲

حق الیقین علامه محمدباقر مجلسی

۱:جلد دوم بخش۲صفحه۵۲

۲.جلد دوم بخش۴صفحه۴۵۲

این دینیه که همش میخوان به ما تحمیل کنن..وقتی علامه ها و علمای بزرگ اسلام
چنین دیدگاهی دارند!!

التماس تفکر

 
ادامه مطلب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.