بهار داره شکوفه هاش رو به رخ میکشه .. نمیای به رخ بکشمت ؟!

کاش تو هم مثل بچه ها وقتی عینک طبی رو به چشم میزدم .. ازم حساب میبردی

کاش وقتی میگفتم دوستت دارم میگفتی چشم

وقتی میگفتم گورِ بابای عقایدم میشم مثل تو میگفتی چشم

وقتی مینشستم پیشت و برات از نباید ها میگفتم تو هم از نباید هات میگفتی و به این نتیجه میرسیدی که چقدر تفاهم داریم

کاش اینقدر نگاهت رو از من نمیدزدیدی

کاش رو برنمیگردوندی

کاش میفهمیدی من وقتی ناراحتم سر درد میگیرم .. وقتی سر درد دارم عینک میزنم .. وقتی عینک میزنم منتظر میمونم تا درد سرم بیفته

وقتی درد سرم میفته که تو مثل بچه ها فقط بگی چشم !

qd3k_500x625_1485667694469012.jpg

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.