تف به ریا، چیه خب، اصلا تو چش می کنم که شمام دلتون بخواد، شمام بکنین دوس دارن

دیروز داشتم برای یه دختر فال فروش فسقلی اسنک می خریدم-اول بپرسید چند تایید. منو برد براش اسنک بخرم، بعد خواهرش اومد، بعد پسرخاله ش، بعد برادر پسرخاله ش، و همینطور تا اینکه بعد پولام تموم شد!- همینطوری که وایساده بودیم آقاهه موفق بشه دستگاهش رو راه بندازه گفت ما فردا میخوایم بریم پارک.
گفتم خوش به حالت، من تا آخر بهار نمی تونم برم پارک.
گفت چراع؟
گفتم چون مشقام مونده.

بچه پنج شیش ساله چه می فهمه چهار تا پروژه و یه انیمیشن و یه میانترم تا بیست و یکم فروردین داشتن یعنی چی؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.