جنگ خدا

سگ های اینجا با کیف های دیگران به مدرسه می روند؛

اینجا آموزش و پرورش، کنسروِ مرغ به دانش آموزان می دهد

شنیده ام زنی هر قوطی را پانصد تومان خریداری کرده و دو هزار تومان به ملّت فروخته است،

این قوم به جنگِ خدا می رود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.