رنج نامه

– توی سال جدید کشف کردم حالم از بوی پرتقال به هم میخوره . هربار که بوش بهم میخوره دلم میخواد بالا بیارم .
نسبت به بوها خیلی حساس شدم ، با هر بویی دلم به هم میخوره . همه ش از اعصابه …
.
– پدر و مادر همسر هم اومدن و رفتن .
.
– میدونم هیچکس زندگیش بدون مشکل نیست و بالاخره همه یه جای زندگی شون میلنگه ولی این دلیل نمیشه که تو خودت رو بزنی به نفهمی .
.
– از غریبه ، آشنا ، دوست ، فامیل خلاصه از دست همه دارم حرص میخورم .
عزیزای دلم امسال سال گاو نیستا که خودتونو از قید و بند شعور رها کردید ، حالا خود دانید .
.
– آه ، یک روز همین ” آه ” تو را میگیرد …
.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.