زمزمه ی آخر اسفندی

گل می کند شقایق، دانه ی اسفند می رسد مارال!
می چرخد چرخ چاه، دلو خالی پر می شود مارال!
هرگز باور نکن که زمان ایستاده یا به عقب می رود مارال!
گندم خوب کاشته ای، فصل درو می رسد مارال!
پی نوشت: واقععععنننن آتش بدون دود نخونده چطور می زی اید؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.