پست پیشتاز

نامه ۱:

 ساعت‌۲:۳۱ هفتم فروردین ماه سال یک هزارُ سیصد و نودُ شش

پتو رو روی سرم انداختم تا از درز پنجره ی بالای تخت سوز سرما مریضم نکنه.

لعنتیِ جان!

فکرم پیش توء،حواسم،هوشم پیش توء.

پیش کفش های قهوه ای رنگت که همیشه بودنشون جلوی در ورودی گواهِ وجودت توی خونه ست.

پیش تویی که نمیدونم چرا اینقدر علاقه داری به رنگ قهوه ای توی انتخاب کفش.

پیش تو که اهمیت میدی رنگ سال چیه و کت و شلوارت رو همون رنگ خریدی و بجای من از خواهرت نظر خواهی کردی.

حواسم پیشته،حتی پیش اون برچسب کاغذی روی شیشه ی جلوی پژوی فیلی رنگت که هنوز کنده نشده،و چوب لباسی‌ که همیشه وصله به پشت صندلی ماشینت.

حواسم پیش توء،تمام و کمال،وقتی ساعت ۲:۳۰ در رو باز میکنی و با احتیاط میای داخل ک کسی رو‌آزار ندی.

تویی که هر روز عصر که از سر کار برمیگردم اول نگاه میکنم ببینم ماشینت داخل حیاط هست!؟بعد حواسم میره پیش چراغ های طبقه پایین که خاموشن یا روشن،و آخرین تیرم میشه همون کفش های مردانه ی قهوه ای رنگ سایز ۴۳ پشت در توری آلمنیومیِ ورودی.

حتی وقتی مامان دوست داشتنیت با اون لحن منحصر به فردش داره راجع به گم شدن دندون دستی هاش حرف میزنه من حواسم پیش کتِ مردونه ایه که به صندلی میز غذاخوری آویزونه و پیش کتاب قانون مدنی روی میز.

حواست نیست که بهار اومده،من وارد ۲۶ اُمین سال از زندگیم شدم،بخاری اتاقم هنوز روشنه،من زیر پتوی گلبافت سبز گل گلیم هنوز سردمه. حواست نیست که همه ی حواسم پیشته!حواست نیست که این حواست پرتیت شده برف،شده بورون افتاده به جون دلم که هیچ جوره گرم نمیشه!وسطِ بهاری که به پاییر گفته ؛ برو.. من هستم

syee_userupload_2016_5796365841489234185.4072زطر.jpg

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.