چهل روز گذشت……..

چهل روز گذشت……..

چهل روز ازپست نگذاشتنم گذشت ومن دیگه نتونستم دوری شما رو تحمل کنم…

فقط اومدم خبربدم که منم زنده م……

ممنون ازهمه ی شما هایی که تواین مدت جویای حالم شدید…

این مدت پربود ازاتفاقات خوب وبد……..

انشالله اگه زنده موندم براتون تعریف میکنم چون فردا کارنامه میدن وشاید دیگرزنده نباشم…..

+اولین پست زمستانیِ ۹۵٫

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.