یازدهم بهمن

فردا بیست و چهار ساله میشوم و این تمام حسم به ماجراست. یک جمله خبری ساده. شبیه به تمام جمله های خبری ساده دنیا که حتی حاوی پیام مهمی هم نیستند. فردا بیست و چهار ساله میشوم و همین!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.