یک نقطه ؛ چند فلسفه

هیچ وقت هر ریاست پیشه ای را سیاست پیشه ندانید

چون هـر ریاست مداری ، سیاســت مدار نیست و هـــر

سیاست مداری ترجیحا به دنبال ریاست نیست.

ادامه مطلب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.