۱۲۲۶

هوالکافی :


معمول بوده که منتظر اتفاقی باشیم

تا شرایط را تغییر دهد

تا اینکه خودمون آستین هامونو بزنیم بالا


بسم الله الرحمن الرحیم

ان الله لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.