آخرین پست۹۵


آخرین پست۹۵٫٫از خدا میخوام همگی به بینش و درکی واقعی برسیم..

تا درمقابله با مصیبت ها ضعف هامون ایمانمون رو زمین نزنند..

تا نگاهمون مارو به خدا نزدیک کنه:)

 

لطفا به صفحه عیدانه:) هم سربزنید


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.