ترسم چو بازگردی از دست رفته باشم…

اول اندر کوی او جز جای پای ما نبود

آخر آنجا از هجوم خلق

جای ما نبود

لوکیشن : حیاط بیمارستان امداد… روبروی پنجره های درمانگاه ارتوپدی…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.