تو را مأیوس خواهم کرد

یک روز انتقام سختی خواهم گرفت و بینی ات را به خاک خواهم مالید 

آن که پدرم را هم فریب دادی و زخمی کردی اما من زخمی نخواهم کردم

کاری خواهم کرد تا از بین برنده تو قدم بر زمین بگذارد

از انسان 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.