حتما در دور دوم شرکت کنید

رهبر انقلاب:

روز دیگر در بعضی شهرها انتخابات است؛

این را مهم بشمارید و شرکت کنید/ این نوبت دوم انتخابات

 اهمیتش کمتر از نوبت اول نیست.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.