سوكس

يه زماني يه نمونه سوسك بالدار بود لامصبا اصن نميشد از دستشون ب جايي پناه برد، مدام دورت ميچرخيدن طوري كه انگار روت زوم كردن و ميخوان اژدر بفرستن سمتت!

بعد از كلي تعقيب و گريزهم كه بلاخره خسته ميشدن و كنجي ازلت ميگذيدن جرات نداشتي بري سمتشون ! يهو ميديدي ميفهميد دمپايي دستته و دوباره ميفتاد دنبالت و البته ايندفعه با جديت بيشتر… حالا خر بيار و باقالي بار كن 😀

كجان نيستشون 🤔

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.