مساله اینه که هیچوقت بهش فکر نمی کنیم.

مدت زیادی ازم وقت گرفت تا متوجه بشم آدم نیازی نداره بی نقص باشه و هیچ دشمنی نداشته باشه و همه در نگاه اول شیفته ش بشن و قبولش کنن. و مدت بیشتری وقت برد تا بفهمم خودم باید تعیین کنم برام مهمه کسی ازم خوشش میاد، یا نع.

چیزی حدود نیم ساعت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.