هزار بوسه عمیق به جا مانده

من چه کار ناتمومی تو سال ۹۵ دارم؟ چیه که نمیذاره حتی دست بزنم به اون همه کتاب و برگه و چیزایی که چندین ماهه کف اتاقم پهن شدن و جمع شدنی هم نیستن. چیه که نمیذاره بادبادک باز رو بعد ۴ ماه بذارم تو کتابخونه؟ اصلا بادبادک باز اینجا رو زمین چی کار می‌کنه؟

+ 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.