وعده!

پ.ن:

از بچگی صدای حاح منصور دلمو میریخت به هم

اصن همین که بسم الله میگفت جیگر آدم کنده میشد

همیشه آرزو داشتم یبار مجلسای حاج منصور رو حضور داشته باشم.

بحمدالله امسال قسمت شد…

اولین شب،اولین شعر…

مادر آب کجایی پسرت را کشتند…

+

خوشه به خوشه گندم ری بعد کشتنت

اطعام سفره های عزای تو میشود…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.