کجا بریم آخه؟!

دوشنبه تعطیل بود ، چهارشنبه تعطیله و پنج شنبه و جمعه هم تعطیله!! سه شنبه چی میگه این وسط؟! 

دولت همین‌روزای بین التعطیلی رو تعطیل کنه رأی میاره!! والاع با اون کلیدش 😐

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.