Amazing Super Save by Buffon … Magnificent

پیش نوشت مهم: لطفا همه ی تصویرهای این نوشته را به شکل اسلوموشن در ذهن خود تصویر کنید!!!

گوشه خیابون ایستاده بودم که چراغ سز بشه و با احمر جونیور و اینترنت ۴G ایرانسل!!! (اسپانسر گرفتم :)) ) در حال جستجو و وبگردی بودم، هدفونم گوشم بود و چیزی نمیشنیدم، ناگهان موتوری از پشت سر بنده،  همینطور که من خبر نداشتم نزدیکم شد و بعد از گذشتن از کنارم فردی که ترک نشسته بود دستانش رو که مانند زبان وزغ بلند و چسبناک بود با ظرافت و چیرگی خاصی به سمت گوشی من پرتاب کرد… گوشی از دستم کشیده شد و تنها یک ثانیه لازم بود تا دستان چسبناک دزد وزغی در این نبرد پیروز بشه، اما من، همچون جان لوییجی بوفون، با یک سوپر واکنش ، و با استحکام مثال زدنی دستهام گوشی رو که نصفش از دستم خارج شد از روی خط دروازه بیرون کشیدم و نذاشتم جزو مایملک حریف بشه!بعدش بدون اینکه هیچ نگرانی ای بگیرم سرم رو گرفتم بالا و نگاهش کردم، اون هم با یه نگاهِ حاکی از “دهنت سرویس” به من نگاه میکرد و همینطور روی موتور دورتر میشد!!! چند ثانیه ای به هم نگاه کردیم و من از چهار راه رد شدم! حتی حسش نبود فحش بدم یا داد بزنم! حوصله دارین ها 😐

کل این اتفاق در حدود چهار ثانیه زمان برد! گوشیم پیشمه، هنوز البته!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.